More selected projects

Spøgelset i maskinen

af Julie Johanne Kirkegaard, i samarbejde med Anders Thingmand

19.12.18 kl. 19.00

Arbejdsvisning af resultaterne af metodisk eksperimenterende workshop i feltet mellem dramatik, historiefortælling, filosofi, samfundskritik, psykiatri, psykologi og jungiansk funderet drømmeanalyse.

Arbejdsvisningen af Spøgelset i maskinen vil være et resultat af følgende workshopbeskrivelse, der vil blive anvendt i eksilperioden

/////

Om arbejdsprocessen
En workshop, der er metodisk eksperimenterede i forhold til at udvikle historiens fem karakterer og deres indbyrdes tematiske relation (en pige, en kvinde, en hjerne, en præst & en fortæller). Vi kommer til at arbejde med indre billeder, associationer, bevægelser, kropsfornemmelser med henblik på at afdække og artikulere karakterernes indre liv og relationer & historiens overordnede tema(er).  Visningen bliver en præsentation af resultatet af workshoppen.  

Vi arbejder frem mod en tekst, der kan blive til en forestilling, der kan erfares som et indre psykisk landskab. I processen er vi drevet af, at den endelige forestilling skal favne to sider af den samme sag: Forestillingen er både en kritisk kommentar til det psykiatriske system, dets menneskesyn, dets rationalitet og dets umyndiggørelse og et stykke levende filosofi, der kritisk og undrende spørger: Hvad er et menneske?  Hvis forestillingen vækker publikums længsel efter noget andet end status quo er intentionen lykkes!

Julie Johanne Kirkegaard er dramatikeren bag fortællingen og Anders Thingmand er både facilitator af den kreative proces (på denne workshop), men også generel inspirator og skarptænkende muse.

/////
Om skaberne
Julie Johanne Kirkegaard udspringer af miljøet omkring TeaterHUSET og Vildskud og har også gået på Dramatiker Væksthus .
Anders Thingmand er jungianskinspireret psykolog. Han arbejder især med kropsfornemmelser, drømme, indre billeder og meditative teknikker med henblik på at afsløre psykisk potentialer og konflikter.

/////
Spøgelset i maskinen er en del af eksilprogrammet Writings on the Wall der er støttet af Statens Kunstfond

 

/////
Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding

CREDITS: Dramatiker: Julie Johanne Kirkegaard. Facilitator af skabende proces: Anders Thingmand