More selected projects

Syndfloden er på vej og det er på tide at vor tids ark bliver bygget.


Eksil: Koreografisk installation
Arbejdsvisning d. 12.04.2019 kl 17:00

 

Noas Ark var Guds løsning på den kommende syndflod: Han sendte Noa en masterplan, og alle dyrene fulgte trop. Men hvad er vores løsning i dag, hvor vi står midt i en altomfavnende klimakrise helt uden en masterplan fra en gud? Og er det overhoved muligt at samarbejde omkring en holdbar løsning?

Med arbejdsvisningen af ARKEN ønsker kunstnerkollektivet Vontrapp at udforske et nutidigt scenisk sprog der tager udgangspunkt i en reaktualisering af diverse myter der behandler temaet: undergang. ARKEN vil udfolde sig som en koreografisk installation, hvor der arbejdes med at opbygge delelementer til et morderne ark. 

I dette eksil på HAUT har Vontrapp inviteret dansekollektivet FANCLUB ind i maskinrummet. Fanclub vil gå i dialog med Vontrapps sceniske formsprog, når de helt konkret “danser” maskiner frem, og dermed er med til at opbygge vor tids ark. I samspil med Fanclub, vil forestillingen således udfolde sig som en udforskning af forholdet mellem mennesker og teknologi, mellem krop og maskine. 

Men præmissen for denne visning vil være at teknologi ikke kan redde verden alene. Menneskene må og skal engagere sig ved at indgå i større samarbejder på tværs af individuelle behov. Dette gælder også publikum, der ikke længere blot kan betragte sig selv som beskuer til den kommende undergang – ej heller som beskuer til forestillingen. Derfor vil denne arbejdsvisning også inkludere en involvering af publikum, der helt konkret vil blive efterladt med det bærende ansvar for at opretholde vor tids ark.

 

Kunstnerisk hold

Kunstnerkollektivet Vontrapp er en tværkunstnerisk gruppe, som på nuværende tidspunkt består af 4 medlemmer som har afsæt i scenekunst, musik, billedkunst og arkitekt. Vontrapp skaber unikke kunstneriske installationer og forestillinger, som fra projekt til projekt varierer i både form og indhold, men altid med samme udgangspunkt: stedet og modtageren. 

Kunstnerkollektivet Vontrapp har inviteret dansekollektivet Fanclub til et Eksil på Haut. Sammen vil de to kollektiver reaktualisere diverse myter om undergang og udforske muligheden for at opbygge et moderne ark. 


Kunstnerkollektivet Vontrapp
Lyd: Sandra Boss 
Installationer: Ina Hjort Jacobsen og Katrine Würtz Hansen
Dramaturg: Astrid Hansen Holm

Fanclub
Carolina Bäckman
Andrea Deres
Sofia Karlsson