ABOUT HAUT

HAUT is a performing arts organization founded in 2014 by a team of young producers, directors, choreographers and entrepreneurs with experience in all performing arts fields.
Today, HAUT focuses on artistic development work and knowledge sharing. Through collaboration with a wide range of art institutions, HAUT creates space for performing artists to develop and immerse themselves in their artistic practice under sustainable working conditions.

HAUT works for the arts on the premises of the art and the artists. We do this in close dialogue with the performing arts environment in Denmark to ensure that HAUT is part of the constant development and innovation that takes place in the field. With Naja Lee Jensen and Betina Rex as artistic directors, HAUT promotes cross-aesthetic expressions and collaborations. And creates a free space where artists dare to take chances, unfold their practice and insist on the value and integrity of art. 

HAUT will be Copenhagen's international residency center and lift the entire performing arts field in Denmark to new heights. Through a two-year test run with the Bikubenfonden, we further develop and test new residency and knowledge sharing formats with an ambition to embrace all facets of artistry. The goal is to offer optimal and innovative frameworks for residencies.

 

Members of the board:

HC Gimbel | First chairperson
Simone Wierød | Second chairperson
Katrien Verwilt | Treasurer
Mary Tesfay
Carla Cammilla Hjort

 

HAUT er en scenekunst organisation, stiftet i 2014 af et team af unge producenter, instruktører, koreografer og iværksættere med erfaringer inden for alle scenekunstneriske felter. 
I dag fokuserer HAUT på kunstnerisk udviklingsarbejde og vidensdeling. Gennem samarbejde med en bred vifte af kunstinstitutioner, skaber HAUT plads til, at scenekunstnere kan udvikle og fordybe sig i deres kunstneriske praksis under bæredygtige arbejdsforhold. 
 

HAUT arbejder for kunsten på kunstens og kunstnernes præmisser. Det gør vi i tæt dialog med scenekunstmiljøet i Danmark for at sikre, at HAUT er en del af den konstante udvikling og nytænkning, der sker i feltet. Med Naja Lee Jensen og Betina Rex som kunstneriske ledere, fremmer HAUT tværæstetiske udtryk og samarbejder. Og skaber et frirum, hvor kunstnere tør tage chancer, udfolde deres praksis og insistere på kunstens værdi og integritet. 

HAUT vil være Københavns internationale residency center og løfte det samlede scenekunstfelt i Danmark til nye højder. Gennem et toårigt testforløb med Bikubenfonden, videreudvikler og tester vi nye residency- og vidensdelingsformater med en ambition om, at favne alle facetter af et kunstnerskab. Målet er at tilbyde optimale og nytænkende rammer for residencies. 
 

Bestyrelse:

HC Gimbel | Forperson
Simone Wierød | Næstforperson
Katrien Verwilt | Kasserer
Mary Tesfay
Carla Cammilla Hjort