COMMUNITY

HAUT strengthens the community around the performing arts and makes space for curiosity, generosity and exchange. By welcoming new ways to gather around the art, we strengthen the meeting between artists across the field and with audiences.


HAUT styrker fællesskabet om scenekunsten og skaber plads til nysgerrighed, generøsitet og udveksling. Ved at invitere til nye måder at være sammen om kunsten på styrker vi møder mellem kunstnere på tværs af branchen og med publikum.

AN HOUR WITH

An hour of informal conversation, which provides space for short or intense immersion in an artistry or an artistic practice. It is an opportunity to meet artists in an informal setting and gain insight into knowledge that is usually only available to the people who are part of the work process.

En times uformel samtale, som giver plads til kort eller intens fordybelse i et kunstnerskab eller en kunstnerisk praksis. Det er en mulighed for at møde kunstere i uformelle rammer og få indblik i viden, som oftest kun er for de mennesker som er en del af arbejdsprocessen.

 

Creates a meeting between an artistic work-in-process and the audience, with the aim of awakening a societal curiosity for the process and development of the performing arts. Meeting the audience while the work is in-process can contribute to the artists' further work. From the audience’s perspective, it is a chance to get a look into the artistic development work. A ‘WORKSHARING’ takes place at the end of a residency. Here the artist shares physical material and experiences from their investigation and takes part in a moderated feedback conversation with the audience.

Skaber et møde mellem et kunstnerisk arbejde i proces og publikum med henblik på at vække en samfundsmæssig nysgerrighed over for processen og udviklingen af scenekunst. For kunstnerne kan mødet med publikum, mens værket er i proces bidrage til det videre arbejde. For publikum er det en chance for at få et upoleret indblik i det kunstneriske udviklingsarbejde. En ‘WORKSHARING’ finder sted i slutningen af et residency. Her deler kunstneren fysisk materiale og erfaringer fra sin undersøgelse og indgår i en modereret feedbacksamtale med publikum.

 

HAUT have two festival-formats: the choreographic 'Y C', which celebrates an expanded understanding of choreography with a focus on the procedural, as well as examines what the festival format can be. The next festival will be held in November 2023.
The festival 'Works in Process' which shares selected residency artists’ development work.

HAUT har to festival-formater: den koreografiske 'Y C', der hylder en udvidet forståelse for koreografi med fokus på det processuelle, samt undersøger hvad festivalformatet kan være. Næstkommende festival ligger i november 2023.
Festivalen 'Works in Process', der deler udvalgte residencykunstneres udviklingsarbejde.

 

COLLECTIVE READINGS

Collective Readings is a new format, where we invite an artist or teacher to choose a text that will be read collectively with you, in the same room. 

Et format, en læsecirkel, hvor HAUT inviterer en kunstner eller underviser til at vælge en tekst, som vil blive læst kollektivt, sammen med dig, i det samme rum.