OPEN CALL

OPEN CALL  Staging the Art of SPACE

- SPACE-JAM! - med rummet som udgangspunkt.

[deadline: 20-03-2020]

Staging the Art of Space er et Eksil, der inviterer kunstnere til at udfolde og udforske en scenisk oplevelse, hvor det scenografiske univers er hovedaktør. Residenciet er et rum for kunstnerisk udvikling og er kurateret af scenograf Nathalie Mellbye fra scenekunstkollektivet LOGEN, i samarbejde med HAUTs kunstneriske leder Naja Lee Jensen.  

Med udgangspunkt i tanken om ligestillet dramaturgi vil Staging the Art of Space sætte rummet i fokus og skabe en uges langt residency, der giver plads til anderledes arbejdsmetoder, eksperimenterende kunstneriske processer og i sidste ende nytænkende scenekunstneriske projekter.

Det kuratoriske team er nysgerrig på projekter og scenekunstneriske samarbejder, der vil skabe rum, der i sig selv er bære af et statement. Rum som en sanselig tilstand, der kan gå i dialog med tilskuerne og performere inden for en scenekunstnerisk ramme. Om det scenekunstneriske univers er interaktivt for publikum eller et performativt rum uden performere eller en arena for scenisk handling udført af performere er op til det kunstneriske projekt og kunstnerne. Det kuratoriske team opfordrer dog til scenekunstneriske samarbejder, hvor der tænkes og arbejdes på tværs af fagligheder dvs. samarbejder, hvor det ikke kun er scenografens arbejde at tænke rumligt, men hele gruppens.

HAUTs Eksil giver mulighed for at quick & dirty afprøvning af kunstneriske ideer og tillader projekterne at eksperimenterer med nye spatiale udtryk. På residenciets sidste dag åbnes arbejdsrummet for publikum og feedback.

PRAKTISK:
Eksil produktionsmøde d. 7. april 2020.
Eksil på Sort/Hvids store scene d. 4. -10. maj 2020. 
Arbejdsrummet åbnes for publikum d. 10. maj 2020.
Evalueringsmøde d. 22. maj 2020.

Obs! Ovenstående datoer ligger fast.

UNDER JERES EKSIL FÅR I:
•    Kunstnerisk sparring på jeres projekt af det kuratoriske team.
•    En uges residency på Sort/Hvids store scene.
•    Mulighed for at arbejde med lys og lyd, samt hjælp fra en scenetekniker (efter aftale).
•    Åbent arbejdsrum på Eksilets sidste dag inkl. en modereret feedback samtale med publikum.
•    Et honorar for max. 5 personer (6500 DKK/pr person) 

DET BEDER VI JER OM:
•    At I åbner arbejdsrummet op for publikum i slutningen af Eksilet og er nysgerrige på feedback.
•    At I deltager i en evaluering af Staging the Art of Space.

 

SÅDAN ANSØGER I:
Send os  

1. En motiveret ansøgning der indeholder en beskrivelse af det konkrete kunstneriske udviklingsprojekt, I ønsker at arbejde med under Eksilet. Beskrivelsen skal indeholde jeres tanker omkring rum, tema, arbejdsmetode, format/æstetiske valg samt tanker omkring, hvordan I vil arbejde med scenerummet og teknikken.
2. Oversigt over projektets produktionsplan.
3. CV på alle involverede (max 1 side pr. person).
4. Dokumentation af projektet eller links til hjemmeside/dokumentation af tidligere projekter

Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF-fil til opencall@hautscene.dk. Skriv Staging the Art of Space i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 20. marts 2020.

Har du spørgsmål til dette open call, så kontakt Naja Lee Jensen på naja@hautscene.dk.

OM NATHALIE MELLBYE OG HAUT

I løbet af sæson 19/20 samarbejder HAUT med forskellige institutioner og kunstnere om at skabe Open Calls til Eksil på HAUT. Gennem Eksil-formatet ønsker HAUT at dele vores plads, netværk, viden og ressourcer med de selvproducerende kunstnere. Vores drivkraft er at støtte en gruppe af kunstnere i den danske scenekunstbranche, der har begrænset muligheder og ressourcer. I Eksilet Staging the Art of Space samarbejder HAUT med scenograf Nathalie Mellbye. 

Nathalie Mellbye er Norsk scenekunstner bosat i Danmark. Hun har en bachelor i performance design fra Malmö Högskola, og uddannet som scenograf og kostumedesigner på Scenekunstskolen i København. Nathalie har lavet scenografi og kostume til en række produktioner, både på landsdelsscenerne og ved mindre teatre.  I 2014 medstiftet hun det tværæstetiske scenekunstkollektiv LOGEN, som holder til i København, som arbejder kollektivt og hvor hun også er performer. Hun er præmieret med en talent Reumert for scenografi til Aeneaderne i 2013, og av Det danske kunstfond for Platons´ Symposion som spilte på skuespilhuset i 2019. I foråret 2020 er hun aktuel med Dansepesten på Teaterfår302. 

HAUT er et teater der støtter udviklingsprojekter og eksperimenter. Gennem Open Calls faciliterer HAUT residensophold i form af Eksil, der er skabt til kunstnerisk udvikling for selvproducerende kunstnere. HAUTs Eksil slutter med at arbejdsrummet åbnes for publikum.