RESIDENCIES

HAUT offers a diverse range of residencies that covers all parts of the artistic practice. What is common between the formats is that they offer time, money and space for artists to experiment and immerse themselves in their artistic development work.
 

HAUT tilbyder et alsidigt udbud af residencies, der favner alle facetter af kunstnerskabet. Fælles for formaterne er, at de giver tid, penge og plads til, at kunstnere kan eksperimentere og fordybe sig i det kunstneriske udviklingsarbejde.

This residency is between 1-2 weeks long and is placed at the very beginning of the artistic development work. The residency  takes place in a black box with a simple technical set-up and offers the possibility for artistic sparring during the process.
IN PROCESS always ends with a WORKSHARING, where the artists meet the audience while their work is still in process and the audience gets an insight into the artistic development work - so that testing and subsequent feedback can contribute to the artistic development.

IN PROCESS is curated via open call 6-8 times a year in collaboration with partners and co-curators. 

Dette residency har en varighed af 1-2 uger og ligger i den tidlige fase af det kunstneriske udviklingsarbejde. Residenciet finder sted i en black box med et enkelt teknisk setup og der er mulighed for kunstnerisk sparring undervejs i processen. IN PROCESS afsluttes altid med en WORKSHARING, hvor kunstnerne møder publikum, mens deres arbejde stadig er i proces og publikum får et indblik i det kunstneriske udviklingsarbejde - så afprøvning og efterfølgende feedback kan bidrage til den kunstneriske udvikling. 

IN PROCESS udbydes gennem open calls 6-8 om året i samarbejde med forskellige partnere og co-kuratorer. 

 

IN CONNECTION

This residency gives international performing artists the opportunity of a residency at HAUT and gives Danish performing artists the opportunity of a residency with one of HAUT’s international partners. The format is shaped in response to the artist’s and the project’s needs. An IN CONNECTION-residency is aimed at Denmark-based artists interested in working internationally and for international artists interested in working in Denmark.

It is not curated via open call.
(This format is in development for the 22/23 and 23/24 seasons, which means that we are still testing the format and exploring how it can be part of our residency program going forward). 

Dette residency giver internationale scenekunstnere mulighed for residency på HAUT og nationale scenekunstnere mulighed for residency hos en af HAUTs internationale samarbejdspartnere. Formatet formes efter kunstnernes og projektets behov. Residenciet henvender sig til danskbaserede og internationale kunstnere, der ønsker at arbejde internationalt. 

Kurateres ikke via open call.
(Dette format er i udvikling i sæson 22/23 og 23/24, hvilket betyder, at vi stadig tester formatet og undersøger, hvordan det kan indgå som en del af vores fremadrettede residencyprogram.) 

 

IN PRODUCTION

This residency has a duration of 2 or 4 weeks.
The 2-week residency is for artists that have received development support for a project. The project should ideally be in its beginning phase and the artists require a studio to work in. It is possible to receive professional or artistic sparring. 
The 4-week residency is for artists that have received funding for a project. The project should ideally be in its finishing stages and the artists require a black box to work in. If the artists are interested, it is possible to receive professional or artistic sparring. 

It is not curated via open call.
(This format is in development for the 22/23 and 23/24 seasons, which means that we are still testing the format and exploring how it can be part of our residency program going forward). 

Dette residency har en varighed på enten 2 eller 4 uger.
Residenciet på 2 uger er for kunstnere, som har modtaget (udviklings)støtte til et projekt. Projektet er i opstartsfasen, og kunstnerne mangler et studio at arbejde i. Der er mulighed for at få kunstnerisk og faglig sparring.
Residenciet på 4 uger er for kunstnere, der har modtaget projektstøtte til at færdiggøre en forestilling. Projektet er i slutningen af produktionsforløbet og har brug for en black box at arbejde i. Der er mulighed for at få kunstnerisk og faglig sparring.

Kurateres ikke via open call.
(Dette format er i udvikling i sæson 22/23 og 23/24, hvilket betyder, at vi stadig tester formatet og undersøger, hvordan det kan indgå som en del af vores fremadrettede residencyprogram.) 

 

This is a 4-week residency for artistic research and focuses on artistic research. Experienced performing artists gets the opportunity to research, investigate and rethink their artistic practice. Over the 4 weeks, the artists can enter into dialogues with sparring partners of their choosing, as well as invite speakers to the public conversation format called ‘Conversations On’ which can contribute to their artistic research.

It is not curated via open call.
(This format is in development for the 22/23 and 23/24 seasons, which means that we are still testing the format and exploring how it can be part of our residency program going forward). 

Dette residency har en varighed på 4 uger og har fokus på kunstnerisk forskning. Erfarene kunstnere får mulighed for, at forske, undersøge og gentænke egen kunstnerisk praksis. I løbet af de fire uger, har kunstnerne bl.a. mulighed for have samtaler med sparringspartnere efter eget valg samt invitere oplægsholdere ind til offentlige CONVERSATIONS ON-samtaler. 

Kurateres ikke via open call.
(Dette format er i udvikling i sæson 22/23 og 23/24, hvilket betyder, at vi stadig tester formatet og undersøger, hvordan det kan indgå som en del af vores fremadrettede residencyprogram.) 

 

An IN SEED-residency is a 2-week residency that allows artists to situate their artistic practice in the Danish performing arts scene. 
The goal is to support the potential of new art as well as the skills that new artists can use to be embeded in the Danish performing arts community. 

It is not curated via open call.
(This format is in development for the 22/23 and 23/24 seasons, which means that we are still testing the format and exploring how it can be part of our residency program going forward). 

Et residency med en varighed på 2 uger, og giver nye kunstnere mulighed for støtte til at forankre deres kunstnerskab og praksis, i det danske scenekunstmiljø. Målet er at understøtte det potentiale, der findes i nye kunstnerskaber samt de kompetencer, som nye kunstnere kan have brug for, for at blive en del af det danske scenekunstlandskab. 

Kurateres ikke via open call.
(Dette format er i udvikling i sæson 22/23 og 23/24, hvilket betyder, at vi stadig tester formatet og undersøger, hvordan det kan indgå som en del af vores fremadrettede residencyprogram.)