More selected projects

Transformation

1 udstilling, 11 kunstnere, 8 værker

25-26. oktober 2015

TRANSFORMATION Præsenteres af NO IMAGE & HAUT_scene

En interaktiv digital kunstudstilling, hvor publikum inviteres ind i en totalinstallation med i alt 8 forskellige værker.

 

TRANSFORMATION undersøger publikumsoplevelsen,
når den digitale teknologi får en bærende funktion
i et kunstværk. Værkerne spænder mellem dans, performance, installation, videokunst og virtual reality.

Som en del af udstillingen vil der foregå en undersøgelse af publikumsoplevelsen via performancekunstner Inga Gerner Nielsen. Undersøgelsen bliver iscenesat som en del af et symposium, hvor publikum kan bidrage med deres egne oplevelser af værkerne og samtidig indgå i diskussionen om, hvorvidt kropsbevidstheden og identitetsfølelsen påvirkes, når den digitale teknologi får en bærende funktion i et kunstværk.

Symposiet finder sted lørdag eftermiddag kl. 16-18 og vil bestå af Susan Kozel, professor ved School of Art and Culture på Malmø Universitet, Tanya Toft, kurator og Ph.D ved institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, Jacob Sikker Remin, kunstner, Stina Hasse, Ph.D ved institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Køben- havns Universitet, Esben Weile Kjær, kritiker og forfatter, samt publikum.

Symposiet vil foregå på engelsk.

Udstillingen er kurateret af NO IMAGE: Et kuratorteam bestående af Rebekka Elisabeth Anker-Møller, videokunstner/kurator samt cand. mag i Visuel kultur og Anne Mai Slot Vilmann, sceneinstruktør/dramaturg samt cand. mag i Teater- og performancestudier. De har tidligere skabt og kurateret filmbegivenheder i kirker og byrum, hvor de har beskæftiget sig med temaer som kønsidentitet og minoriteter i samfundet.

TRANSFORMATION er støttet af Statens Kunstfond