Download pdf (DK)
Download pdf (ENG)
 

IN PROCESS - YC Festival 2023   

[Ansøgningsfrist 13-08-2023 23:59]

Siden 2015 har HAUT hvert andet år været vært for en festival, der hylder det udvidede koreografiske felt gennem deling og præsentation af igangværende kunstnerisk arbejde. 

I 2015 og 2017 inviterede YC Festival unge koreografer. I 2019-udgaven stillede den spørgsmålet: Y Choreography? I 2021 blev festivalen desværre aflyst, men nu er vi tilbage med en 2023-version, hvor vi vil fortsætte vores hyldest til det udvidede koreografiske felt.

De sidste fire år har givet HAUT tid til en dybere undersøgelse af festivalen som format. Vi i HAUT har haft travlt med at høre forskellige stemmers og samarbejdspartneres holdninger til, hvad en festival kan være. Sideløbende har HAUT udviklet en praksis og en intention om at engagere sig i længerevarende samarbejder med både kunstnere og organisationer, og gå dybere ind i måder at arbejde og tænke sammen på. Det førte os frem til en refleksion over kultivering som handling og som idé. Derfor har HAUT et ønske om at dyrke vores forhold til lokale kunstnere, publikummer og samarbejdspartnere i bred forstand.

Derfor bliver Why Cultivate ledetråden for YC FESTIVAL 2023, som markering for at få denne transformering til at finde sted. Vi inviterede to kunstnere til at deltage i processen med at forme og kuratere YC FESTIVAL 2023: Lydia Ö. Diakité of Vala T. Foltyn. 

Vi diskuterede begrebet dyrkning og nåede frem til en fælles forståelse af dets mange betydninger: at drage omsorg, at pleje, at gøde.

HAUT ønsker at tilbyde en platform, hvor vi gensidigt kan dyrke den store mangfoldighed af kunstnernes arbejder og deres dedikation til den ofte sårbare og ømtålelige proces. Vi vil gerne støtte udviklingen af processerne og tilbyde mere trygge omgivelser. Med YC FESTIVAL 2023 er det vores ønske at skabe en platform, som gør det muligt for os at give næring til de arbejder og projekter, som kunstnere i forvejen er travlt optaget af at dyrke.

Vores hensigt med at anvende begrebet udvidet koreografi er at invitere formater, hvor koreografien ikke nødvendigvis er nært forbundet med dans, at danse eller kroppe i bevægelse. Koreografien kan rette sig imod det koreografiske som form, emne og disciplin afskilt fra dans og det at danse. Koreografi som en vej til at tænke, forestille sig og arbejde sig igennem temporaliteter og rum. 

Vores Open Call til YC FESTIVAL 2023 henvender sig til lokale kunstnere, som arbejder alene eller i samarbejde med andre og gerne vil dele deres aktuelle igangværende projekter. Men lokale menes der kunstnere, der har base i Danmark eller i Malmöområdet (SE).

Derudover vil vi også gerne modtage lokale kunstnere og samarbejdspartnere baseret andre steder i Europa. Vi har plads til op til 11 internationale kunstnere på festivalen. Vi tilstræber at benytte tog som transportmiddel til og fra København for at minimere vores CO2-udslip.

Festivalen bliver afholdt i slutningen af november. Vinterdvalens, gæringens og hvilens tid – det perfekte tidspunkt til at skabe et nærende festivalmiljø, hvor arbejder kan gro. Vi vil gerne gøde jorden både kollektivt og kreativt, så jeres kunstneriske arbejde kan gro videre og blomstre i en anden årstid.

HVAD KAN DU ANSØGE OM: 

1. Deling af et igangværende kunstnerisk arbejde på YC Festivalen. Maks. 45 min.
I forbindelse med deling af igangværende kunstnerisk arbejder tilbyder vi:

 • En halv dag i black boxen i Teaterøen inden festivalen (fra den 20.-24. november) for at afprøve rummet med teknisk bistand.
 • Deling af igangværende kunstnerisk arbejde under YC Festivalen på Teaterøen (enten fredag den 24. eller lørdag den 25. november) med teknisk bistand.
 • Et honorar til dækning af en halv dag i black boxen + deling af arbejde til festivalen på 3.500 DKK per kunstner (op til fem kunstnere).
 • Enkel lys- og lydopsætning (PA-anlæg med højttalere og mulighed for at arbejde med mikrofoner og almindeligt grundlys) + mulighed for at benytte ekstra gulvlamper.
 • Dækning af rejseudgifter: 1.500 DKK per person lokalt og 3.000 DKK internationalt.
 • Indkvartering af kunstnere fra udlandet.
 • Fotodokumentation af delingen af jeres arbejde.


Vær opmærksom på, at der vil være begrænset tid til opsætning og nedtagning af scenografi.
 

2. Udvikling og afprøvning af en ny ide i løbet af et 7-dages IN PROCESS YC-residency inden festivalen og deling af jeres arbejde og proces under festivalen.
I forbindelse med IN PROCESS YC residencyopholdet + deling ved festivalen tilbyder vi:

 • 7-dages residency i et studie i Teaterøen.
 • En halv dag til afprøvning af black boxen inden festivalen.
 • En WORKSHARING i Black Boxen i Teaterøen under festivalen inklusive en modereret feedbacksession.
 • Et honorar for 6 arbejdsdage på 9.000 DKK per kunstner (maks. 3 personer).
 • Enkel lyssætning (alm. Grundlys) til WORKSHARING
 • Mulighed for at arbejde med gulvlamper og PA-anlæg med højttalere og mulighed for at arbejde med mikrofoner i løbet af residenciet (+ worksharing).
 • Bistand fra en tekniker under residenciet og til jeres WORKSHARING.
 • Et materialebudget på maks. 3.000 DKK.
 • Indkvartering for kunstnere fra udlandet.
 • Dækning af rejseudgifter: 1.500 DKK per person lokalt og 3.000 DKK internationalt
 • Fotodokumentation af den kunstneriske proces.
 • Til kunstnere med børn tilbyder HAUT at dække udgifter til børnepasning i forbindelse med residenciet med op til 3.000 DKK per residency. Angiv det venligst i ansøgningen, hvis det er aktuelt.


Vær opmærksom på, at der vil være begrænset tid til opsætning og nedtagning af scenografi.


DATOER

 • De udvalgte kunstnere/grupper bliver inviteret til individuelle produktionsmøder den 19., 20. eller 21. september i tidsrummet 9-16.  Når I er blevet udvalgt, vil I får tilbudt et præcist tidspunkt for mødet.
 • IN PROCESS-residenciet finder sted 13.-19. november i Teaterøen i København.
 • Prøve i black box for alle udvalgte projekter i perioden 20.-24. november.
 • Deling af arbejde enten fredag den 24. eller lørdag den 25. november. Præcise datoer og tidspunkter bliver besluttet, når      udvælgelsesprocessen er afsluttet.
 • Evaluering af residenciet vil ske midt i december 2023.

SÅDAN ANSØGER I om Deling af igangværende kunstnerisk arbejde på YC Festival.
 

Send os:

 1. En beskrivelse af jeres aktuelle igangværende arbejde, som I ønsker at dele ved YC FESTIVAL 2023. Den må gerne indeholde jeres tanker om, hvordan det forholder sig til udvidet koreografi, såvel som tanker om arbejdsmetode, format/æstetiske valg, udnyttelse af rummet og tekniske behov. (Maks. 1-2 sider.)
 2. CV for alle involverede (maks. 1 side pr. person).
 3. Dokumentation af jeres arbejde eller links til en hjemmesider/dokumentation af tidligere projekter.
 4. Angiv, at I ansøger om deling af aktuelt igangværende arbejde ved festivalen.


Ovenstående skal sendes som én samlet pdf-fil til opencall@hautscene.dk. Skriv “Igangværende kunstnerisk arbejde på YC Festival 2023” i emnefeltet.

 

SÅDAN ANSØGER I om Udvikling og afprøvning en ny ide i løbet af et 7-dages IN PROCESS YC-residency inden festivalen og deling af jeres arbejde og proces under festivalen.

Send os:

 1. En beskrivelse af det kunstneriske projekt/den kunstneriske ide, som I ønsker at udvikler i løbet af IN PROCESS – YC 2023. Den må gerne indeholde jeres tanker om, hvordan det forholder sig til udvidet koreografi, såvel som tanker om arbejdsmetode, format/æstetiske valg, udnyttelse af rummet og tekniske behov. (Maks. 1-2 sider)
 2. CV for alle involverede (maks. 1 side pr. person).
 3. Dokumentation af jeres arbejde eller links til en hjemmesider/dokumentation af tidligere projekter.
 4. Angiv, at I ansøger om et IN PROCESS – YC FESTIVAL 2023-residency og deling af jeres arbejde under festivalen.

 

Ovenstående skal sendes som én samlet pdf-fil til opencall@hautscene.dk. Skriv “IN PROCESS – YC FESTIVAL 2023" i emnefeltet.

Ansøgningsfristen er den 13. august kl. 23.59 

Ansøgningen kan skrives på dansk og/eller engelsk.

Hvis ansøgningen ikke er modtaget inden sidste frist, forbeholder vi os ret til ikke at tage ansøgningen i betragtning.

Svar på ansøgningen kan forventes i uge 36.

 

Hvis I har nogen spørgsmål, kan I kontakte HAUTs konstituerede kunstneriske leder Betina Rex på betina@hautscene.dk

TILGÆNGELIGHED
Der er trapper i Teaterøen, og lokaliteterne er desværre ikke tilgængelige for kørestole. Vi er bevidste om, at det ikke er optimale forhold. HAUT arbejder på at kunne tilbyde lokaliteter med fri adgang til vores aktiviteter og residencier inden for de nærmeste år.

IN PROCESS - YC FESTIVAL 2023
IN PROCESS – YC FESTIVAL 2023 stiler efter udvikling af kunstneriske ideer, af proces og af praksis for scenekunstnere, koreografer og andre kunstnere med base i Danmark, som arbejder med udvidet koreografi. Det er også muligt at ansøge med en konstellation af kunstnere, hvoraf en eller to er baseret uden for Danmark. Residenciet skal bruges til kunstnerisk udvikling og fordybelse og IKKE som produktionstid til at færdiggøre projekter/forestillinger. 

IN PROCESS – YC FESTIVAL 2023 afsluttes med en WORKSHARING som en del af festivalen.

WORKSHARING
WORKSHARING afrunder altid HAUTs IN PROCESS recidenser. Formatet kan antage mange former, men består altid af et indblik i den kunstneriske proces og en efterfølgende modereret samtale med publikum. Samtalen tager altid udgangspunkt i, hvad kunstneren har lyst til at få publikums feedback på. 

KURATERING
IN PROCESS – YC FESTIVAL 2023 bliver kurateret af Lydia Ö. Diakité, Vala T. Foltýn og af HAUTS kunstneriske leder, Naja Lee Jensen. 

Om Lydia:
Lydia Ö. Diakité (dem/hun) er en kunstner, som på tværs af en lang række medier som koreografi, performance, video, tekst og installationer arbejder med at udtrykke komplekse narrativer. Gennem et intersektionelt feministisk blik fokuseres deres arbejder på temaer som identitet, magt, arv, populærkulturelle referencer og performative handlinger. De er medstifter af Dance Cooperative i København – en platform og et studie, der er kunstnerdrevet og for øjeblikket drives af 15 scenekunstnere – og medlem af The Union, en fagforening, som arbejder med skabelsen af en dekolonial og antiracistisk diskurs, som en del af den danske kunst- og kulturscene.

Om Vala:
Vala T. Foltyn (hun/dem) er performancekunstner, queer heks, kunstforsker og grundlægger af Lamella – the house of queer arts. Hun er Master of Fine Arts i kunstnerisk forskning fra Malmö Art Academy fra 2022 og Master i kulturel antropologi fra Jagiellonian University i Kraków fra 2013. I 2022 var hun på residencyophold på Art Hub Copenhagen. Foltyn har også medkurateret den 40. og 41. udgave af Kraków Theatrical Reminiscences, en af de ældste teaterfestivaler i Polen.

HAUT
HAUT er en scenekunstorganisation, der støtter udviklingsprojekter og eksperimenter. Den blev grundlagt i 2014 af et hold unge producere, instruktører, koreografer og iværksættere med erfaring fra alle scenekunstområder. I dag fokuserer HAUT på kunstnerisk udviklingsarbejde og vidensdeling. Gennem samarbejder med en lang række kunstneriske institutioner og en medkuratorisk praksis skaber HAUT et rum, hvor scenekunstnere kan udvikle og fordybe sig i deres kunstneriske praksis under bæredygtige arbejdsforhold. YC Festivalen, som afholdes hvert andet år, er en manifestation af dette.

Læs mere om HAUT her og  i publikationen HAUT - Artistic development

 

"IN PROCESS - YC Festival 2023" er støttet af Nordisk Kulturfond, Bikubenfonden og Københavns Kommune.