Download pdf (DK)
Download pdf (ENG)
 

IN PROCESS - Injektioner #2   

[Ansøgningsfrist 19-06-2023 12:00]

At skabe scenekunst er et samarbejde mellem mange kunstneriske discipliner og kundskaber, men oftest i velkendte konstellationer af kunstnere, designere og producenter. Men udenfor black boxens mørke findes andre fagligheder med en helt anden viden og andre perspektiver. Med dette open call opfordrer HAUT og Åbne Scene igen kunstnere til at være nysgerrige på viden og erfaringer, som ikke umiddelbart er en del af det kunstneriske team. Vi beder kunstnerne om at åbne det kunstneriske rum og gå i dialog med en anden type viden og andre typer erfaringer, som findes i den lokale kontekst som Århus udgør for dette residency.

Med IN PROCESS - Injektioner #2 vil HAUT og Åbne Scene understøtte kunstnere, som ønsker at invitere nye perspektiver, viden og erfaringer fra folk, de ikke kender, ind i deres kunstneriske proces, for på den måde at åbne det kunstneriske univers for andre inputs. Det kan være folk med en akademisk viden, en levet erfaring eller andre perspektiver, som kan berige, udfordre eller stille spørgsmålstegn til det kunstneriske udviklingsarbejde.

IN PROCESS - Injektioner #2 er for kunstnere og koreografer, som er i opstartsfasen med at udvikle et kunstnerisk projekt, og som vil afprøve en kunstnerisk ide eller et samarbejde, der har brug for black box faciliteter og faglig sparring fra vidensfelter, som de ikke normalt er i berøring med.

Til produktionsmødet vil HAUT og Åbne Scene gå i dialog med den kuraterede kunstnergruppe, og sammen vil vi finde en relevant lokal samtale- og sparringspartner fra Århus. Den lokale samtale- og sparringspartner vil møde gruppen/kunstnerne 1-2 gange i løbet af residensperioden, afhængig af kunstneren/nes behov og ønsker.

INDHOLD 

Som del af IN PROCESS - Injektioner #2 tilbydes I:
6 dages residens i black boxen på Åbne Scene i Århus
Mulighed for at arbejde med lys og lyd (op til 40 tekniktimer samt teknisk sparring fra Åbne Scenes tekniske team)
Samtale og frokost/middag med den lokale samtale- og sparringspartner
• Honorar for 6 arbejdsdage på DKK 9000 pr. kunstner (maks. 5 pers.) + honorar for forberedelse, mødedeltagelse og evaluering på DKK 1500 kr. pr. kunstner (maks. 5 pers.)
Et materialebeløb på maks. DKK 3.000
Overnatning på Godsbanen
• Dokumentation af den kunstneriske proces
• Rejseomkostninger dækket på max DKK 2.000 per. person (maks. 5 pers.)
• Til kunstnere med børn tilbyder HAUT at dække udgifter til børnepasning i forbindelse med residency med op til 3.000 kr. Hvis dette har relevans, så angiv det venligst i ansøgningen.


 

DATOER 

​​​​​​Produktionsmøde d. 4. august 2023 kl. 10.00 på HAUT / online
• IN PROCESS residenciet finder sted d. 4. - 9. september på Åbne Scene i Aarhus
• Afsluttende WORKSHARING d. 9. septebmer 2023 kl. 14
• Evaluering af residens: ultimo september 2023

HVAD VI FORVENTER AF JER

At I er nysgerrige på inputs fra eksperter/faggrupper, I ikke er bekendte med
At I åbner jeres arbejdsrum for et publikum til en WORKSHARING og giver et indblik i jeres proces og er åbne for feedback
• At I deltager i en evaluering af IN PROCESS-residencyformatet

SÅDAN ANSØGER I

Send os:

  1. En motiveret ansøgning, der indeholder en beskrivelse af det kunstneriske projekt/ ide, som I ønsker at udvikle under IN PROCESS - Injektioner #2. Den må gerne indeholde jeres tanker omkring tema, arbejdsmetode, format/æstetiske valg, brug af scenerum og teknik (maks.2 sider).
  2. CV på alle involverede (max 1 side pr. person).
  3. Dokumentation af eller links til jeres hjemmesider/dokumentation af tidligere projekter.

 

Ovenstående sendes i én samlet PDF-fil til opencall@hautscene.dk.
Skriv “IN PROCESS - Injektioner #2” i emnefeltet. Ansøgningsfrist er d. 19. juni 2023 kl. 12.00.
Ansøgningen kan skrives på dansk og engelsk.

Er ansøgningen ikke modtaget rettidigt som én samlet PDF- fil, forbeholder vi os retten til ikke at medtage den i udvælgelsesprocessen.

I kan forvente svar på jeres ansøgning i uge 26.

 

Har I spørgsmål, så kontakt HAUT konstituerede kunstneriske leder Betina Rex på  betina@hautscene.dk

 

IN PROCESS
IN PROCESS er rettet mod kunstnerisk udviklingsarbejde for kunstnere og koreografer baseret i Danmark. Den kuraterede kunstnergruppe er økonomisk ansvarlig for alle internationale rejseomkostninger. Residenciet er IKKE produktionstid til færdiggørelse/arbejde på forestillinger, der allerede er i produktion. IN PROCESS er skabt til kunstnerisk udviklingsarbejde og fordybelse. IN PROCESS afrundes med et kollegialt møde mellem kunst, kunstnere og publikum, hvor dialog og feedback er i centrum.

KURATERING

IN PROCESS - Injektioner #2 kurateres af Trine Sørensen, kurator for Åbne Scene, og Betina Rex, konstitueret kunstnerisk leder for HAUT.

WORKSHARING
WORKSHARING afrunder altid HAUTs IN PROCESS recidenser. Formatet kan antage mange former, men består altid af et indblik i den kunstneriske proces og en efterfølgende modereret samtale med publikum. Samtalen tager altid udgangspunkt i, hvad kunstneren har lyst til at få publikums feedback på.

Åbne Scene
Åbne Scene er et risikovilligt arbejdsrum for professionel scenekunst. Et sted, hvor eksperimentet og processen har plads. Hvor der er tid og frihed til at være nysgerrig, fejle eller blive klogere. Åbne Scene faciliterer et varieret, kurateret program af scenekunstprojekter baseret på et årligt open call, og tilbyder research residencies med gode scenekunstneriske faciliteter i en teknisk veludstyret black box. Åbne Scene prioriterer projekter, der er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser med henblik på at skabe materiale, kunstnerisk udveksling, ny erfaring eller viden indenfor sit felt, og som har behov for et forløb i netop en black box. Se mere på aabnescene.dk

HAUT
HAUT er en scenekunstorganisation, der støtter udviklingsprojekter og eksperimenter. Gennem open calls giver HAUT IN PROCESS-residencyophold til selvproducerende scenekunstnere og koreografer. IN PROCESS er skabt til kunstnerisk udviklingsarbejde og fordybelse. IN PROCESS afsluttes med et kollegialt møde mellem kunst, kunstnere og publikum, hvor dialog, og ikke domme, er i centrum. Læs mere om HAUT her og  i publikationen HAUT - Artistic development

 

"IN PROCESS - Injektioner #2" er støttet af Aarhus Kommune.