Officinale Tours

En undersøgelse af hvordan krydsfeltet mellem natur, kultur og krop kan danne afsæt for dans- og koreografisk kunst.


Format: Pop Up Residency
Genre: 
Performance og koreografi

Residens i Indre By Kulturhus
19.04-30.04.2021

Den kunstneriske undersøgelse

"Officinale Tours" er en kunstnerisk undersøgelse af, hvordan forskellige plantearter kan påvirke den menneskelige krop og kultur. De tidlige undersøgelser af projektet har foldet sig ud i et byvandringsformat, hvor byens planter er blevet præsenteret gennem fortællinger og dans. Denne tilgang til vidensdeling gennem kunsten danner base for projektet. 

I den videre undersøgelse af "Officinale Tours" vil kunstnerne undersøge hvordan de oprindelige materialer, der var en del af byvandringsformatet, kan oversættes til den traditionelle black box. Hvordan kan planter manifesters og formidles i et rum, hvor de ikke er tilstede? Hvordan kan den koreografiske kunst formidle botanisk viden? Hvordan kan den koreografiske kunst informere både udøver og tilskuer om krydsfeltet mellem natur, kultur og krop?

Om kunstnerne

Ágnes Grélinger og Andreas Haglund påbegyndte deres samarbejde og de indledende undersøgelser til "Officinale Tours" i sommeren 2020. Her mundede deres samarbejde ud i en fremvisning af materiale i Tårnbyparken og ved Brønshøj Vandtårn.
I forbindelse med den videre fordybelse i den kunstneriske undersøgelse under HAUT Pop Up Residency, slutter Lucie Piot og Lara Ostan Vejrup sig til projektet og vil være med til at fortsætte udforskningen.

Koreograf, performer og efterforsker: Ágnes Grélinger, Andreas Haglund, Lucie Piot og Lara Ostan Vejrup.

Støttespillere

De indledende undersøgelser til "Officinale Tours" som fandt sted i sommeren 2020 var co-produceret af Tårnbypark Studios v/Andreas Liebmenn og støttet af Slots- og kulturstyrelsen. Se mere HER

HAUT Pop Up Residency

Med Pop Up Residency ønsker HAUT at eksperimentere med rammerne for kunstneriske residencies. For første gang vil kunstnergrupper arbejde side om side og på den måde åbnes muligheden for, at der i disse møder kan opstå en kunstnerisk synergi.

HAUT Pop Up Residency er et residensformat, der giver kunstnere mulighed for at fordybe sig i deres kunstneriske proces ved at stille løn og materialebudget til rådighed samt facilitere interne worksharings og feedbacksamtaler med en selvvalgt sparringspartner.

Den kunstneriske undersøgelse "Officinale Tours" af Ágnes Grélinger, Andreas Haglund, Lucie Piot og Lara Ostan Vejrup er inviteret til at være en del af HAUT Pop Up Residency af HAUTs kunstneriske leder Naja Lee Jensen.

HAUT Pop Up Residency er blevet til i et samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst og DIT:KBH og er støttet af Bikubenfonden.