HAUT - Privatlivspolitik til modtagere af nyhedsbreve

I forbindelse med udsendelse af HAUT's nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig som modtager. Her kan du finde den information om behandlingen, som vi skal give dig ifølge databeskyttelsesforordningen ("GDPR").

1.                  Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om dig er:

HAUT
Lygten 39
2400 København NV
CVR nr.: 35686541
Hjemmeside: www.hautscene.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@hautscene.dk eller telefonnummer (+45) 93 87 47 06 .

2.                  Hvilke oplysninger behandler HAUT?

Vi behandler oplysninger om din e-mailadresse, som du oplyser os, når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

3.                  Hvad er HAUTs formål og behandlingsgrundlag?

Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig er at sende dig vores nyhedsbrev, som indeholder markedsføringsmateriale, samt dokumentere, at du har samtykket til at modtage nyhedsbreve fra os.

Vi behandler personoplysninger om dig baseret på vores legitime interesse i at sende dig nyhedsbrevet samt dokumentere, at du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Da nyhedsbrevet er elektronisk markedsføringsmateriale, indhenter vi permission efter markedsføringslovens § 10. Det gør vi, når du tilmelder dig nyhedsbrevet. Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på "Afmeld nyhedsbrev[MS2] " nederst i et modtaget nyhedsbrev.

4.                  Modtagere af personoplysningerne

I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve benytter HAUT databehandlere til brug for nyhedsbrevsservice og it. Databehandlere behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi kan desuden dele oplysningerne med relevante offentlige myndigheder, herunder med henblik på dokumentation af, at vi overholder bl.a. markedsføringsloven.

5.                  Hvor længe opbevarer HAUT personoplysningerne?

Vi opbevarer oplysningerne om dig, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet.
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, indsamler og behandler vi som minimum følgende oplysninger om dig: Den e-mailadresse, som du har indtastet                       

Herudover vil det fremgå ved tilmelding om hvorvidt vi indsamler og behandler yderligere oplysninger om dig, for eksempel:
Fornavn
Efternavn

De indsamlede oplysninger anvendes udelukkende til udsendelse af nyhedsbreve.
Vi benytter MailChimp til indsamling og opbevaring af mailadresser samt udsendelse af nyhedsmails. Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, giver du samtidig tilladelse til, at dine oplysninger overføres til MailChimp og behandles efter MailChimps privatlivspolitik.

6.                  Overførsler til tredjelande

Vi overfører i nogle tilfælde personoplysninger til the Rocket Science Group LLC (MailChimp) i USA. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande. Du er velkommen til at kontakte os for en kopi af den indgåede aftale.

7.                  Dine rettigheder og kontakt til os

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os via kon-taktoplysningerne ovenfor.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget, ligesom du, under hensyntagen til formålene med behandlingen, har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig tidligere end tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig, når vi behandler oplysninger med hjemmel i vores legitime interesser.

 

8.                  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.