HAUT – Privatlivspolitik til jobansøgere

HAUT tager behandling af personoplysninger om dig alvorligt. Vi er forpligtet til at beskytte de personoplysninger, vi behandler om dig, og til at informere dig herom ifølge databeskyttelsesforordningen ("GDPR"). Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der informerer om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, når du ansøger om en stilling i HAUT.

 

1.                  Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om dig er:

HAUT
Lygten 39
2400 København NV
CVR nr.: 35686541
Hjemmeside: www.hautscene.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@hautscene.dk eller telefonnummer (+45) 93 87 47 06.

 

2.                  Hvilke personoplysninger behandler HAUT?

Alt afhængigt af rekrutteringsforløbet, vil vi behandle en række personoplysninger om dig. Vi behandler kun følgende af de personoplysninger om dig, der er nødvendige i den konkrete rekrutteringsproces:

-        Dit fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer

-        Oplysninger fra din ansøgning, herunder CV og evt. bilag, fødselsdato, karakterer og testresultater, fritidsinteresser, kvalifikationer, billede, tidligere ansættelsesforhold, anbefalinger, civilstatus, uddannelse og kursusbeviser

-        Oplysninger indhentet fra internettet og sociale medier

-        Personligheds- og færdighedstests

-        Referencer fra tidligere arbejdsgivere

-        Begrundelse for evt. afslag

-        Helbredsoplysninger, fx i tilfælde af ansættelse på særlige vilkår

Vi ønsker ikke at modtage dit CPR-nummer og vi beder dig ligeledes udelade oplysninger om fx race eller etnisk oprindelse, oplysning om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt fagforeningsmæssige tilhørsforhold i din ansøgning og bilag. Hvis det bliver relevant, indhenter vi disse oplysninger fra dig i rekrutteringsprocessen.

3.                  Hvor indsamler HAUT personoplysningerne fra?

Vi indsamler oplysningerne hos dig selv, fra relevante og tilgængelig kilder på internettet, herunder sociale medier, og hos de referencer, du selv angiver.

4.                  Hvad er formålet med og behandlingsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger om dig for at vurdere dine kvalifikationer til en ansættelse hos os i HAUT og for at kunne kommunikere med dig.

Vores behandlingsgrundlag er vores legitime interesse i at kunne vurdere dine faglige og sociale kvalifikationer, kommunikere med dig i forbindelse med din ansøgning, fx ved indkaldelse til en jobsamtale, og i at kunne dokumentere en saglig rekrutteringsproces, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Hvis vi indhenter referenceudtalelser fra tidligere arbejdsgivere, gør vi det ligeledes baseret på vores legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Hvis du giver samtykke, opbevarer vi din ansøgning med henblik på at kunne gøre dig opmærksom på andre stillinger, i tilfælde af, at du ikke bliver tilbudt den søgte stilling, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

5.                  Modtagere af personoplysningerne

I visse tilfælde videregiver vi oplysninger om dig til advokater og finansielle rådgivere. I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen benytter HAUT databehandlere til bl.a. it. Databehandlere behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

 

6.                  Hvor længe opbevarer HAUT personoplysningerne?

Oplysninger om ansøgere, der ikke har fået jobbet, slettes senest 6 måneder efter ansøgningsrunden er afsluttet og afslag er meddelt. Vi opbevarer dem for at dokumentere en saglig rekrutteringsproces.

Hvis du giver samtykke til det, opbevarer vi personoplysningerne i op til 2 år for at kunne gøre dig opmærksom på andre stillinger, der kunne være relevante for dig.

Oplysninger om ansøgere, der har fået jobbet, opbevares som anført i privatlivspolitikken for medarbejdere.

7.                  Overførsel til tredjelande

Nogle af vores databehandlere kan overføre oplysninger til lande uden for EU/EØS (såkaldte tredjelande). Du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller oplysning om, hvor det er blevet gjort tilgængeligt, ved at kontakte os.

8.                  Dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til at trække samtykke tilbage
Når vi behandler personoplysninger om dig baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil HAUT ophøre med at behandle de personoplysninger om dig, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen, indtil du trækker samtykket tilbage.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget, ligesom du, under hensyntagen til formålene med behandlingen, har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig tidligere end tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet
Hvis vores behandling af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Hvis du ønsker at bruge denne ret til dataportabilitet, kan du henvende dig til os via kontaktoplysningerne ovenfor og bede om fremsendelse af de registrerede personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig, når vi behandler oplysninger med hjemmel i vores legitime interesser.

9.                  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.