af LUFTKYS

Installation

Lørdag 01.09 - kl. 17.30 feedback kl. 21.15 - Foyeren

Harmoni AI stiller spørgsmål til, hvordan mennesket forholder sig til en verden, hvor det fysiske og digitale smelter mere og mere sammen.

Et korværk af mennesker og maskiner

Harmony AI er en interaktiv installation, hvor det menneskelige og syntetiske flettes ind i hinanden og udfordrer beskuerens evne til at skelne mellem de to. Installationen består af et interaktivt kor, med både fysiske mennesker og animerede mennesker, der aktiveres vha. a censorer, når beskueren nærmer sig sangerne. Lydbilledet ændrer sig på den måde afhængigt af hvordan publikum bevæger sig i rummet. Man forbinder ofte stemmen med den fysiske krop og har svært ved at forestille sig stemmen uden en kroppen. Kombinationen af den fysiske krop og den syntetiske stemme fremstår derfor som noget, der ikke bør hænge sammen, ligesom den animerede krop og den naturlige stemme.

LUFTKYS er et simuleret kys uden kontakt. Kunstgruppen undersøger hvordan nye medier og teknologier påvirker menneskets opførsel og følelser. Gruppen består af den interaktive designer Julie Bjørnskov og kunstfotografen Cecilie Penney og arbejder med forskellige medier som installation, lyd, video, grafik og animation. 

Medvirkende: Kunstnere: Julie Bjørnskov, Cecilie Penney. Sangere: Louise McClelland Jacobsen, Niklas de Fries, Katrine Deleuran og Fritjof Fuglesang. Foto: Mia Rewits