Det er sjældent at finde ro i en andens krop

Hvordan kan en syg krop tilegne sig plads på dens egne præmisser? 

 

Format: IN PROCESS
Genre: Installatorisk performance

Residency finder sted på Odin Teatret
07.03.-13.01.2022


Work-in-process sharing:
12.03.2022 at 2:00-4:00pm

Fotograf: Mari LB Kamsvaag

Den kunstneriske undersøgelse

Leth/Tougaard/Egeberg vil arbejde med en metodiske tilgang til det at blande stemme- og koreografisk arbejde i sammenhæng med deres tematiske undersøgelse, af den syge krop, og dens politiske ståsted. Inspireret af temaet for selve residenciet “IN PROCESS - Historien”, vil kunstnergruppen tydliggøre deres inspirationskilder igennem et kortlægningsritual for at undersøge hvad det gør for deres udarbejdelse af metode. De vil se det som et opgør med ideen om, at man opfinder en metode singulært. Og er interesseret i at undersøge hvilke sammenhænge og tendenser de indgår i, for at åbne deres egne blinde punkter, bias, (selv)kritik, men også sammenhængskraften; at ting skabes relationelt.

Leth/Tougaard/Egeberg vil bevæge sig ind på sygdommens kort, og med vilje fare vild i nervetråde (sygdoms)tekster, stemmeøvelser og den stenede syge krops væren.

 

Det kunstneriske hold

Leth/Tougaard/Egeberg er et nørdet og omsorgsfuldt samarbejde mellem tre scenekunstnere, der agerer grundsten i det større projekt “Det er sjældent at finde ro i en andens krop”. I 2023 vil projektet blive til en installatorisk performance på Fossekleiva Kultursenter i Norge, hvor blandt andet scenograf Mari LB Kamsvaag vil blive en del af det kunstneriske hold.

Skuespiller og performer Katrine Leth
Foto: Inga Aleknaviciute

Skuespiller Anders Tougaard
Foto: Anders Tougaard

Skuespiller og musiker Kaja Mærk Egeberg
Foto: Kristian Foldager 

Kreditering

Katrine Leth 
Kaja Mærk Egeberg
Anders Tougaard

Støttespillere

Kulturrådet (Norge)
Fossekleiva Kultursenter
ØIT
Nordic Culture Point