Nogle gange når man ikke længere kan bære det, er der ikke andre muligheder end at lade det ligge.


HAUT x Bikubenfonden Pop Up Residency
> residensperiode d. 20.04.-03.05.2020 

Genre: Installation og live performance

Den kunstneriske undersøgelse

Vores undersøgelse tager form som en collage af forskellige kunstformer og kunstneriske stemmer, der i et tidsforskudt narrativ om karakteren Celeste fortæller om menneskelig skrøbelighed, overlevelse og eftermæle.

Med referencer til mytologiers og myters indflydelse på menneskets tilstand idag undersøger vi mulighederne for det langvarige møde, det tavse forsvar, det udmattende i at bære rundt på fortiden og hvordan man frasiger noget, der allerede er etableret. Med inspiration i den menneskelige strejke (Tiqunn), der beskriver tavshed, afbrydelser og afslagshandlinger som et forsøg på at kortslutte et eksisterende system, undersøger vi langsomt og nænsomt muligheden for at ændre forhistoriske narrativer, og forsøger således at skabe et mulighedsrum, hvori bevægende ubevægelighed bidrager øjeblikke hvor nye perceptioner og perspektiver kan opblomstre. 

Forestillingen Celeste tager form i spændingsfeltet mellem fortid og nutid, virkelighed og fiktion og mellem objekt og subjekt, og forsøger således at udfordre de binære forestillinger der styrer vores eksistens.

Foto af Morten Arnfred, Good Place Productions

Det kunstneriske hold

I den nuværende tid, vi lever i, hvor individualisme er norm, kan den kollektive skabelsesproces i sig selv betragtes som et aktivistisk valg  - og stiller samtidig spørgsmålet om, hvorvidt målet med gesamtkunstwerk anno 2020 er, at de involverede kunstneriske praksisser formes til ét hybridt udtryk, som Wagners ideologi ville det? Vores fokus er at forstå og udforske, hvordan kunstneriske holdninger kan sameksistere og derved skabe en meningsfuld dialog uden gensidig eller ensidig tilegnelse. 

Forankret i en dyb tro på relevansen af ​​at skabe verdner  på tværs af kunstneriske discipliner er Celeste initieret af Ea Verdoner i tæt dialog og samarbejde med Lea Guldditte Hestelund, Cæcilie Trier og August Rosenbaum.


Medvirkende

Iscenesættelse og koreografi: Ea Verdoner
Skulpturer og scenografi: Lea Guldditte Hestelund
Komposition og live musik: Cæcilie Trier og August Rosenbaum
Danser: Olivia Riviere


Kreditering

Gruppens arbejde med Celeste er også støttet af Statens Kunstfond, Bikubenfonden, Beckett Fonden, Knud Højgaards Fond.

HAUT x Bikubenfonden Pop Up Residency

Celeste er en del af HAUT x Bikubenfonden Pop Up Residency, som er et testforløb af studio residency formatet og er rettet mod de uafhængige scenekunstnere inden for tværæstetisk scenekunst. Kunstnerne tilbydes et op til 4 ugers langt residency, med mulighed for sparring fra udvalgte feedbackpartnere, hvor der sættes fokus på, hvordan kunstnerisk feedback kan styrke et projekts videre udvikling. HAUT x Bikubenfonden Pop Up Residency finder sted i København, hvor en etage i Fondenes Hus er indrettet studio med dansevinyl og en enkel teknikpakke. Det samlede udviklingsforløb har til formål at undersøge, hvilke behov, der er for residencies, og hvordan et studio residency kan kvalificere kunstnerisk udvikling.