Download pdf (DK)
 

IN PROCESS - Koreografi

[Deadline 12-11-2021]


Termen koreografi bruges i dag som et udvidet begreb - fra skrivepraksis til danseforestillinger; fra rumlige installationer til organisationskritisk tænkning. Med afsæt i de strømninger der findes i samtiden inviterer HAUT og Aaben Dans ind til et residens, der afsøger, hvad koreografisk arbejde, tænkning og praksis kan i en tid, hvor alternativer er nødvendige. Hvilke samvær, institutioner, æstetiske oplevelser og mulige fremtider kan koreografien åbne for?

Med "IN PROCESS – Koreografi" er HAUT og Aaben Dans nysgerrige på koreografiens potentiale som forandrende kraft. Med udgangspunkt i HAUTs biennale festival "Y Choreography" fortsætter vi undersøgelsen af koreografiens mulighedsrum i et æstetisk felt, der bliver mere og mere interdisciplinært og aktivistisk.

Dette Open Call er for professionelle koreografer, dansere og kunstnere, som er i opstartsfasen med at udvikle et koreografisk projekt, afprøve en koreografisk ide eller et samarbejde, der har brug for black box faciliteter og faglig sparring. "IN PROCESS" er HAUTs residensformat til kunstnerisk udviklingsarbejde og IKKE produktionstid til færdiggørelse af forestillinger.

INDHOLD & DATOER 

INDHOLD
Som del af "IN PROCESS - Koreografi" tilbydes I:

 • 8 dages residens i Aaben Dans’ black box
 • Mulighed for at arbejde med en simpel lys- og lydpakke
 • Mulighed for kunstnerisk feedback
 • Afsluttende work-in-process deling for et publikum inkl. en modereret feedbacksamtale
 • Honorar på DKK 7.000 pr. kunstner (maks. 4)
 • Et materialebeløb på DKK 3.000 (maks.)

 

DATOER

 • Produktionsmøde d. 15. december 2021 kl. 11 på Aaben Dans
 • "IN PROCESS" residensen finder sted d. 20. - 27. januar 2022 på Aaben Dans (den 24. + 26. januar kan black boxen bruges til kl.  15.30. De øvrige dage er lokalet til fri disposition)
 • Work-in-process deling og modereret feedback d. 27. januar 2022 kl. 19
 • Evaluering af residens primo februar 2022

 

HVAD VI FORVENTER AF JER

 • At I åbner jeres arbejdsrum for publikum og er nysgerrige på feedback
 • At I deltager i en evaluering af "IN PROCESS" residensformatet

SÅDAN ANSØGER I

Send os:

 1. En motiveret ansøgning, der indeholder en beskrivelse af det kunstneriske projekt/ide, som I ønsker at udvikle under "IN PROCESS -  Koreografi". Den må gerne indeholde jeres tanker omkring tema, arbejdsmetode, format/æstetiske valg, brug af scenerum og teknik (maks. 2 sider)
 2. CV på alle involverede (max 1 side pr. person)
 3. Dokumentation eller links til hjemmeside/dokumentation af tidligere projekter
   

Ansøgningen kan skrives på dansk og engelsk og skal sendes i én samlet PDF-fil til opencall@hautscene.dk.
Skriv “IN PROCESS - Koreografi” i emnefeltet. Ansøgningsfrist er d. 12. november 2021 kl. 23.59.

Har I spørgsmål til Open Call "IN PROCESS - Koreografi", kontakt Naja Lee Jensen på
naja@hautscene.dk

KURATERING OG ORGANISATIONER

KURATERING
"IN PROCESS - Koreografi" kurateres af Aaben Dans og Naja Lee Jensen, kunstnerisk leder for HAUT.

AABEN DANS
Aaben Dans er et egnsteater i Roskilde med dans, bevægelse og koreografi i fokus. Teatret skaber to nye produktioner per år for alle aldre, turnerer ekstensivt i både ind-og udland og har bredt forankrede lokale aktiviteter under begrebet "Kunst og læring" samt mange samarbejder, platforme og netværk indenfor ”Kunstnerisk udvikling”. Se mere på aabendans.dk.

HAUT
HAUT er en scenekunstorganisation, der støtter udviklingsprojekter og eksperimenter. Gennem Open Calls giver HAUT "IN PROCESS" residensophold til selvproducerende scenekunstnere og koreografer. "IN PROCESS" er skabt til kunstnerisk udviklingsarbejde og fordybelse. "IN PROCESS" afsluttes med et kollegialt møde mellem kunst, kunstnere og publikum, hvor dialog, og ikke domme, er i centrum. Læs mere om HAUT på www.hautscene.dk samt i publikationen “HAUT – Artistic development”.

“IN PROCESS - Koreografi” er støttet af Statens Kunstfond og Københavns Kommune.