Kontakt HAUT

Naja Lee Jensen | Kunstnerisk leder

Linette Stamp Christensen | Producent og kommunikationsansvarlig

Jens Christian Jensen | Administrator

Kontakt HAUTs bestyrelse

Asbjørn Kristensen Høgsbro

Karen Kristiane Folkmann Grønborg