Kontakt HAUT

Anna-Kathrine Madelung, Administrativ leder

Skriv til ak@hautscene.dk

Naja Lee Jensen, Kunstnerisk leder

Skriv til naja@hautscene.dk

Linette Stamp Christensen, PR & Kommunikation // Daglig leder HAUT x Bikubenfonden Pop Up Residency 

Skriv til linette@hautscene.dk

Kontakt HAUTs bestyrelse

Asbjørn Kristensen Høgsbro

Karen Kristiane Folkmann Grønborg