Kontakt HAUT

Anna-Kathrine Madelung, Administrativ leder

Skriv til ak@hautscene.dk

Naja Lee Jensen, Kunstnerisk leder

Skriv til naja@hautscene.dk

Kontakt HAUTs bestyrelse

Asbjørn Kristensen Høgsbro

Karen Kristiane Folkmann Grønborg