Formater

RESICENCIES

IN PROCESS
Et IN PROCESS-residency har en varighed af 1-2 uger og ligger i den tidlige fase af det kunstneriske udviklingsarbejde. Residenciet  finder sted i en black box med et enkelt teknisk setup og der er mulighed for kunstnerisk sparring undervejs i processen. IN PROCESS afsluttes altid med mulighed for en WORKSHARING åbent for publikum, så afprøvning og efterfølgende samtale kan bidrage til udviklingen af projektet.  


IN CONNECTION 
Dette residency giver internationale scenekunstnere mulighed for residency på HAUT og nationale scenekunstnere mulighed for residency hos en af HAUTs internationale samarbejdspartnere. Formatet formes efter kunstnernes og projektets behov. Residenciet er for danskbaserede og internationale kunstnere, der ønsker at arbejde internationalt. 

IN PRODUCTION
Et IN PRODUCTION-residency har en varighed på enten 2 eller 4 uger.
Residenciet på 2 uger er for kunstnere, som har modtaget (udviklings)støtte til et projekt. Residenciet på 4 uger er for kunstnere, der har modtaget projektstøtte til at færdiggøre en forestilling. Der er mulighed for at få kunstnerisk og faglig sparring.

IN DEPTH
Et IN DEPTH-residency har en varighed på 4 uger og har fokus på kunstnerisk forskning. Erfarene kunstnere får mulighed for, at forske, undersøge og gentænke egen kunstnerisk praksis. I løbet af de fire uger, har kunstnerne bl.a. mulighed for have samtaler med sparringspartnere efter eget valg samt invitere oplægsholdere ind til offentlige CONVERSATIONS ON-samtaler. 

IN SEED
Et IN SEED-residency har en varighed på 2 uger, og giver nye kunstnerskaber mulighed for støtte til at forankre deres kunstnerskab og praksis, i det danske scenekunstmiljø. Målet er at understøtte det potentiale, der findes i nye kunstnerskaber samt sørge for, at nye kunstnere bliver en del af det danske scenekunstlandskab. 

KNOWLEDGE

CONVERSATIONS ON
Et samtaleformat, der skal gøre os klogere sammen og sætte vigtige diskurser på dagsordenen, som ikke nødvendigvis handler om scenekunst. Det er et format hvor vi kan snakke om strukturelle problematikker samt tematikker der hører andre fagfelter til. Både HAUT og residency-kunstnere kan tage initiativ til CONVERSATIONS ON. 

PERSPECTIVES ON
Et vidensdelingsformat (fx seminar), som tager udgangspunkt i, hvilken viden vi har behov for lige nu, for at kunsten, kunstnerne og scenekunstfeltet kan udvikle sig. Formatet er en platform for vidensdeling, samtale og er katalysator for kunstnerisk udviklingsarbejde. Det henvender sig både til nationale og internationale kunstnere i alle aldre og på alle stadier i karrieren. 

FOCUS ON
Et vidensdelingsformat, med fokus på netværk og 'workshop-møder', for de kunsteriske fag i scenekunsten, som sjældent er i centrum, fx lysdesignere, lyddesignere og scenografer. Målet er at give disse grupper mulighed for at udvikle deres kunstnerisk praksis og inspireres af hinandens kunstneriske praksis. Hver workshop har eget fokus på et særskilt fag og skal bl.a. udfordre de vanlige arbejdshierakier samt inspirere til en højere grad af tværæstetiske kollektive processer.

PUBLICATIONS ON
Udgivelser af publikationer, både fysiske og digitale. Publikation, der går i dybden med tematikker som HAUT finder vigtige lige nu. Teamtikkerne er strukturelle eller overordenede - ikke kunstnerportrætter eller kunstnære mm. Publikationerne udgives af HAUTs eget forlag.

COMMUNITY

AN HOUR WITH
En times uformel samtale, som giver plads til kort eller intens fordybelse i et kunstnerskab eller en kunstnerisk praksis. Det er en mulighed for at møde kunstere i uformelle rammer og få indblik i viden, som oftest kun er for de mennesker som er en del af arbejdsprocessen.

WORKSHARING
Et møde mellem den scenekunstneriske proces og publikum, med henblik på at vække samfundsmæssig nysgerrighed på de arbejdsmæssige processer og udvikling af scenekunst. Kunsterne møder publikum, mens deres værk stadig er i proces og publikum får et råt og upoleret indblik i det kunstneriske udviklingsarbejde. Det er for branchen, nationale og internationale kollegaer samt andre scenekunst-interesserede.

FESTIVAL
HAUT har to aktuelle festivaler: den koreografiske 'Y C', der hylder en udvidet forståelse for koreografi med fokus på det processuelle, samt undersøger hvad festivalformatet kan være. WORKS-IN-PROCESS er en festival, der viser et bredt udvalg af de residencyprojekter HAUT har kurateret i løbet af sæsonen. En slags kavalkade, hvor det som kunstnere er muligt at se hinandens værker og være en del af HAUTs Community.