DANSKE DANSEHISTORIER 2018

SYMPOSIUM PÅ HAUT d. 5-6. MAJ 2018 

DANSKE DANSEHISTORIER 2018 er et kunstnerdrevet initiativ med fokus på det kollegiale møde og den kunstneriske udveksling i et historisk perspektiv.

Symposiet byder bl.a. på oplæg ved Karen Vedel (DK) og Cecilie Ullerup Schmidt (DK), en workshop med fælles kortlægning af personlige dansehistorier, faciliteret af ‘Samlingen’ (SE), samt et aften-arrangement med mad og filmvisning.

Danske Dansehistorier 2018 er støttet af Statens Kunstfond, Bikubefonden og Augustinus Fonden, og gennemføres i samarbejde med HAUT, Vestjyllands Højskole, Danseatelier, Udviklingsplatformen og Dansehallerne.

Se mere på www.danskedansehistorier.dk

Young Choreographers - The Festival 2017

THANK YOU SO MUCH FOR A WONDERFUL FESTIVAL - SEE YOU IN 2019!

Ekstraordinær generalforsamling

D. 28. maj kl. 17-18

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af ny formand
3. Mulige ændring af vedtægter
- Drøftelse af honorering af bestyrelsesposter/-opgaver
- Drøftelse af tegningsret ift. myndigheder, bank mv.
4. Eventuelt


For mere info og tilmelding: info@hautscene.dk