OPEN CALL

 

OPEN CALL 01

– Staging the Art of Fine Arts 

[ansøgningsfrist d. 18-10-2019]

Staging the Art of Fine Arts er et tværæstetisk Eksil, der tilbyder udviklingsmuligheder til sceniske projekter, der undersøger, hvad der sker, når scene- og billedkunsten fusioneres og bliver til noget tredje. Med inspiration fra scene- og billedkunstens historie fra Oskar Schlemmer til Kirsten Delholm til Anne Imhof og Sonja Jokiniemi, skaber HAUT og Hannah Toticki Anbert rammerne for et Eksil i grænselandet mellem scene- og billedkunsten. 

Er I scene- eller billedkunstnere, der arbejder tværæstetisk på scenen med teatralske og billedkunstneriske virkemidler? Henter I inspiration fra billedkunstens formsprog eller scenekunstens dramaturgisk forløb? Eller er I på anden måde investeret i grænselandet mellem det sceniske og det billedkunstneriske? Så søg Staging the Art of Fine Arts. I Eksilet får I mulighed for at arbejde i et professionelt scenerum og få sparring fra Hannah Toticki Anbert og Naja Lee Jensen.

HAUT støtter i sine Eksiler professionelle kunstnere, der arbejder med et projekt, som de gerne vil (videre)udvikle i teaterets black box. Staging the Art of Fine Arts løber fra den 6. -12. januar. Eksilet afsluttes med, at publikum inviteres ind i det kunstneriske arbejdsrum. I forbindelse med Eksilet kan I få sparing på, hvordan det åbne arbejdsrum bedst kan understøtte jeres kunstneriske projekt. 

VI TILBYDER
•    7 dages residens med efterfølgende åbent arbejdsrum på Sort/Hvids Lille Scene. 
•    Mulighed for at arbejde med lys og lyd, samt hjælp fra en sceneteknikker efter aftale.
•    Modereret feedback samtale med publikum. 
•    Kunstnerisk sparring på projektet.
•    Et honorar på DKK 6.500 pr. kunstner (max 5).
•    Et produktionsbeløb på i alt DKK 4.000.

VI BEDER JER OM
•    At I åbner arbejdsrummet op for publikum og er nysgerrige på feedback
•    At I deltager i en evaluering af Staging the Art of Fine Arts

PRAKTISK 
Eksilet ligger fra d. 6. -12. januar 2020 på Sort/Hvids lille scene.
Første produktionsmøde ligger d. 25. november 2019
Første kunstneriske møde ligger d. 2. december 2019 
Arbejdsrummet åbnes d. 11. januar 2020
Evaluering d. 22. januar 2020
OBS! Datoerne for Eksilet ligger fast.

SÅDAN SØGER DU/I
send os
1. En motiveret ansøgning der indeholder en beskrivelse af det konkrete kunstneriske projekt, I ønsker at udvikle under Eksilet. I må meget gerne dele jeres tanker omkring tema, arbejdsmetode, format/æstetiske valg samt tanker omkring, hvordan I vil arbejde med scenerummet og teknikken under Eksilet. Projektet må gerne udvikle sig efter sendt ansøgning.
2. Oversigt over projektets produktionsplan.
3. CV på alle involverede (max 1 side pr. person).  
4. Dokumentation af projektet eller links til hjemmeside/dokumentation af tidligere projekter.

Ansøgningen sendes i én samlet PDF-fil til opencall@hautscene.dk. Skriv Staging the Art of Fine Arts i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 18. oktober.

Ved spørgsmål, kontakt Naja Lee Jensen på naja@hautscene.dk


KURATERING
Staging the Art of Fine Arts kurateres af billedkunstner Hannah Toticki Anbert og kunstnerisk leder for HAUT Naja Lee Jensen.


OM HANNAH ANBERT OG HAUT
I løbet af sæson 19/20 samarbejder HAUT med forskellige institutioner og kunstnere om at skabe open calls til Eksilerne på HAUT. Gennem Eksil-format ønsker HAUT at dele vores plads, netværk, viden og ressourcer med de selvproducerende kunstnere. Vores drivkraft er at støtte en gruppe af kunstnere i den danske scenekunstbranche, der har begrænset muligheder og ressourcer. I Eksilet Staging the Art of Fine Arts samarbejder HAUT med Billedkunstner Hannah Toticki Anbert.

OPEN CALL 02

- Staging the Art of Denmark

[ansøgningsfrist d. 25-10-2019]

I Staging the Art of Denmark er HAUT og Åbne Scene på Godsbanen i Aarhus gået sammen om at skabe rammerne for et Eksil, der undersøger hvilken kunstnerisk krydsbestøvning, der kan opstå når københavnsk baserede kunstnere rejser over bæltet og møder det aarhusianske kunstmiljø. Eksilet tilbyder udviklingsmulighed til sceniske projekter og kunstnere, der ønsker at udvide deres netværk, bryde de vanlige kunstfaglige cirkler og søge ny inspiration og sparring i Aarhus.

I Eksilet støtter HAUT og Godsbanen professionelle scenekunstnere med base i København. Eksilperioden løber fra 9.-12. december 2019. I perioden vil I have to separate møder med relevante kunstnere eller andre aarhusianske fagpersoner, hvor I modtager sparring på jeres kunstneriske projekt, som I kan tage med jer i den videre udvikling. Eksilet Staging the Art of Denmark afsluttes med, at arbejdsrummet åbnes for publikum og kollegaer. I vil således i løbet af Eksilet få sparring på, hvordan det åbne arbejdsrums format kan tilpasses jeres projekt bedst muligt. Alle scenekunstnere fra alle genrer er velkomne til at søge dette Eksil, så hvis I er i gang med et scenisk projekt, som I godt kunne tænke jer at videreudvikle og få sparring på, så er Staging the Art of Denmark en oplagt mulighed. 

MØDER MED SPARRINGSPARTNERNE
Møderne med de faglige sparringspartnere vil falde den 9. og den 10. december 2019. Sparringen vil ske over aftensmad, som HAUT og Åbne Scene faciliterer. I skal i ansøgningen angive, hvilke kunstnere eller andre fagpersoner, I synes kunne være relevante for jeres projekt – det kan både være navne på personer eller faglige kompetencer. Har I ikke konkrete navne, vil den kunstneriske stab bag Åbne Scene hjælpe jer med at skabe kontakt til relevante personer i Aarhus.

VI TILBYDER
    4 dages residens i Åbne Scenes Black Box, læs mere om scene
HER
•    Mulighed for at arbejde med lys og lyd samt hjælp fra en scenetekniker efter aftale
•    2 feedback-sessioner med relevante kunstnere over aftensmad
•    Åbent arbejdsrum og modereret feedback samtale med publikum
•    Et honorar på DKK 6.500 pr. kunstner (max 5)
•    Et produktionsbeløb på i alt DKK 4.000
•    Tilskud til rejseudgifter
•    Tilskud til logi

VI BEDER JER OM
•   
At I har lyst til at få feedback fra aarhusianske kollegaer
•    At I åbner arbejdsrummet for publikum og er nysgerrige på feedback
•    At I deltager i en evaluering af Staging the Art of Denmark

PRAKTISK
•    Eksilet ligger fra d. 9.-12. december 2019 på Åbne Scene på Godsbanen i Århus
•    Første produktionsmøde ligger d. 12. november 2019 på HAUT
•    Første kunstneriske møde ligger d. 18. november 2019 på HAUT
•    Arbejdsrummet på Åbne Scene åbnes d. 12. december 2019
•    Evaluering d. 13. december 2019 på Godsbanen
OBS! Datoerne for Eksilet ligger fast

 

SÅDAN SØGER DU/I:
Send os  
1. En motiveret ansøgning, der indeholder en beskrivelse af det konkrete kunstneriske projekt, I ønsker at udvikle under Eksilet. I må meget gerne dele jeres tanker omkring tema, arbejdsmetode, format/æstetiske valg samt tanker omkring hvordan, I vil arbejde med scenerummet og teknikken under Eksilet. Projektet må gerne udvikle sig efter sendt ansøgning.
2. Ønskeliste på 5 faglige sparringspartnere/kompetencer i Aarhus.
3. Oversigt over projektets produktionsplan.
4. CV på alle involverede (max 1 side pr. person). 
5. Dokumentation af projektet eller links til hjemmeside/dokumentation af tidligere projekter.

Ansøgningen skal sendes i én PDF-fil og sendes til opencall@hautscene.dk. Skriv "Staging the Art of Denmark" i emnefeltet. Ansøgningensfrist d. 25. oktober 2019.

Staging the Art of Denmark kurateres af Trine Sørensen og Charlotte Aaby, koordinator- og kuratorteamet på Åbne Scene, og kunstnerisk leder for HAUT, Naja Lee Jensen.

Har I spørgsmål, så kontakt HAUTs kunstneriske leder Naja Lee Jensen på naja@hautscene.dk

OM GODSBANEN OG HAUT
I løbet af sæson 19/20 samarbejder HAUT med forskellige institutioner og kunstnere om at skabe open calls til Eksilerne på HAUT. Gennem Eksil-format ønsker HAUT at dele vores plads, netværk, viden og ressourcer med de selvproducerende kunstnere. Vores drivkraft er at støtte en gruppe af kunstnere i den danske scenekunstbranche, der har begrænset muligheder og ressourcer. I Eksilet Staging the Art of Denmark samarbejder HAUT med Godsbanen i Århus.

Åbne Scene på kulturproduktionscentret Godsbanen i Aarhus er et risikovilligt scenerum, der understøtter og nærer den professionelle, kunstneriske kompetence, og er et sted, hvor eksperimentet og processen har plads i gode scenekunstneriske faciliteter. Hvert år præsenterer Åbne Scene 15-20 kuraterede projekter, hvor kunstnerne i residency har tid og frihed til at udvikle, udveksle og undersøge. Læs mere om organisationen på www.aabnescene.dk & www.godsbanen.dk .

HAUT er et teater, der støtter udviklingsprojekter og eksperimenter. Gennem Open Calls faciliterer HAUT residensophold i form af Eksiler, der er skabt til kunstnerisk udvikling og fordybelse for selv-producerende kunstenere. HAUTs Eksiler slutter med et kollegialt møde mellem kunst, kunstnere og publikum, hvor dialog, og ikke domme, er i centrum.