OPEN CALL

 

OPEN CALL til Writings on the Wall vol. 2 

– på Teatret Svalegangen i Aarhus

[ansøgningsfrist d. 25-03-2019]

 

 

HAUT søger dramatiker til Eksilformatet Writings on the Wall vol. 2 på Teatret Svalegangen i Aarhus 2.-3. maj 2019.

Writings on the Wall er HAUTs vision om alternativ tekstudvikling, der kan udfordre det klassiske reading-format med instruktør og skuespillere. Vi ønsker at undersøge nye måder at arbejde med tekst og tekstudvikling på ved at lade dig som dramatiker vælge, hvem du vil arbejde med, og hvordan du vil arbejde. Din undersøgelse og teksten er i fokus, og Writings on the Wall skal give dig mulighed for at tage chancer i forhold til arbejdsform, materiale og samarbejdspartnere.

Writings on the Wall retter sig mod scenekunstnere med erfaring med at skrive til scenen. Vi inviterer interesserede til at søge med en idé til en tekstbaseret undersøgelse eller eksperiment, som du har lyst til at afprøve i et afgrænset projekt, der dækker to workshopdage med en afsluttende arbejdsvisning for et publikum. 

Du får: 
•    Dramaturgisk sparring på tekst og undersøgelse før og under workshoppen.
•    To dages workshopforløb der afsluttes med at arbejdsrummet åbnes for publikum.
•    Opfølgning og evaluering.
•    Et honorar for medvirken til dig og dine samarbejdspartnere.

Det beder vi dig om:
•    At du har erfaring med at skrive til scenen.
•    At deltage i en samtale med publikum efter visningen
•    At være med til at evaluere Writings on the Wall vol. 2.

Praktisk:
Eksilet ligger d. 2.-3. maj på Teatret Svalegangen i Aarhus. Datoerne ligger fast, så du skal kunne deltage i den ovennævnte perioder.

 

 

SÅDAN ANSØGER DU/I:

Send os  

1. En motiveret ansøgning, der beskriver det konkrete projekt, du vil arbejde med under Eksilet. Hvem du samarbejder med, hvad du vil undersøge i samarbejdet – hvorfor og hvordan (koncept, arbejdsmetode, realisering). Beskriv gruppens faglighed og praksis, samt hvad I vil have ud af den åbne visning for publikum, og hvilke visioner og fremtidsdrømme I har for projektet.
2. Tekstuddrag (max 10 sider). Beskriv hvordan du/I vil arbejde med og udvikle teksten i løbet af eksilet.
3. CV på alle medvirkende med navn, adresse, kontaktoplysninger, uddannelse og erfaring listet efter årstal (max 1 side pr. person).  

4. Dokumentations- og inspirationsmateriale (valgfrit)

Send ansøgningen i én samlet PDF-fil til: opencall@hautscene.dk senest d. 25-03-2019.

 


KURATERING


Writings on the Wall vol. 2 på Teatret Svalegangen i Aarhus kurateres af Marie Bjørn og HAUTs kunstneriske leder Naja Lee Jensen.

I kurateringen af Writings on the Wall vol. 2 lægger vi vægt på projekter der udvikler nye tekstformater og tilgår tekst på nye måder. Derudover er en velfunderet faglighed og erfaring med egen (scene)kunstnerisk praksis et plus. Kunstnere, der allerede har haft Eksil under Eksilformatet Writings on the Wall vol. 1 og 2 kan ikke søge igen.

Eksilformatet er HAUTs udviklingsarbejde, hvor HAUT i gensidig dialog med kunstnerne giver rum og tid til scenekunstneriske eksperimenter, der deles med et publikum.

HAUT er en scene, et residency og producent for nye generationer af scenekunst. HAUT kuraterer og støtter udviklingen af scenekunstneriske eksperimenter, der skaber nye kunstneriske udtryk, sætter samtiden i perspektiv og peger ind i fremtiden.

Teatret Svalegangen har siden sin start i 1960’erne været dedikeret til udvikling og produktion af relevant og debatskabende scenekunst, som sætter nutidens tanker og følelser i bevægelse. Hvert år sætter vi ny dansk og udenlandsk dramatik på scenen i vores egenproduktioner og i sæsonens gæstespil, lige som teatret er ramme for dramatisk udviklingsarbejde, eksperimenter og readings. 

Vi kuraterer ud fra følgende kunstneriske værdier:
 

Spørgsmål frem for svar
Vi kuraterer kunst, der er undersøgende og eksperimenterende, kunst der stiller spørgsmål – både i form og indhold. Det er et grundvilkår hos HAUT, at kunstnere og publikum skal stille spørgsmål. Vi mener, at de bedste eksperimenter starter med undren og nysgerrighed, og vi ønsker at arbejde med kunstnere, der tror på det samme.

Open source
Vi kuraterer scenekunstneriske work-in-progress, hvor kunstnerne er villige til at dele deres idéer og åbne arbejdsrummet op ved arbejdsvisninger. Vi arbejder med kunstnere, der stiller deres processer og problemer såvel som resultater til skue.

Risikovillig udvikling
Udvikling er vigtig for HAUT, og vi skaber udvikling ved at tage chancer. HAUT mener, at scenekunsten skal turde satse, begå fejl, og lære af disse fejl. Dette udgør kernen i det scenekunstneriske eksperiment. Vi udvælger kunstnere, der har en klart defineret vision samt et velafgrænset eksperiment.

Æstetik og rum

HAUT kuraterer kunstnere med et klart æstetisk formgreb. Vores base er en black box, men vi ønsker at se kunstnere udfordre og udvide scenekunstens traditionelle former og genrer og relatere stærkere til verden uden for scenen.