OPEN CALL

 

OPEN CALL 

– Staging the Future of Technologies vol. 2

[ansøgningsfrist d. 20-09-2019]

 

 

Talentprogram for scenekunst og teknologi i samarbejde med HAUT, Catch & CLICK Festival.   

 JANUAR - MAJ 2020

HAUT, Catch og CLICK Festival fortsætter i 2020 deres fælles vision om at skabe rammer for tværfaglig kunstnerisk forskning og talentudvikling indenfor feltet scenekunst og teknologi. Med Staging the Future of Technologies Vol. 2 (SFT vol. 2) tilbyder vi to kunstneriske, interdisciplinære udviklingsforløb med fokus på AI (kunstig intelligens). Forløbet er for scenekunstnere og teknologisk funderede kunstnere, der har en idé til et scenisk eksperiment/projekt. Resultatet af de kunstneriske udviklingsforløb vil blive del af CLICK Festivalen 2020 med mulighed for videre sparring.

TEMA
AI er de seneste år blevet et buzzword i tech-verdenen. Sideløbende er den kunstige intelligens blevet integreret i en væsentlig del af de produkter, vi omgiver os med, men hvad er AI egentligt, og hvordan kommer den kunstige intelligens til at påvirke os, og det samfund vi lever i? Og hvilken rolle spiller kunsten?
Udviklingen af AI er kendetegnet ved at være baseret på tværfaglig forskning indenfor software, sprog, neurologi, antropologi, kvantefysik, matematik, sociologi m.m. Med SFT vol.2 ønsker vi at inkludere kunsten i den lange række af fagligheder og undersøge, hvordan scenekunsten kan bidrage til forståelsen, udviklingen og formidlingen af kunstig intelligens. Vi vil skabe en platform for scenekunstnerisk forskning, der afmystificerer teknologien, stiller spørgsmål og afdækker potentialet i samspillet mellem scenekunsten og teknologien.


VI SØGER
scenekunstnere og teknologisk funderede kunstnere der:

•    Besidder lysten til at afsøge potentialet for samspillet mellem scenekunst og teknologi. 
•    Har en klar idé til et scenisk projekt/en scenisk undersøgelse med fokus på AI.  
•    Er villige til at åbne arbejdsrummet for publikum og løbende dokumentere den kunstneriske proces og gruppens refleksioner.  
•    Er nysgerrige på at bevæge sig ud over de klassiske forestillinger og stereotyper omkring teknologi: Utopi vs. dystopi 
•    Ønsker at undersøge nye narrative strukturer, som den kunstige intelligens, maskinerne og teknologien måske kan bibringe.

Hvert kunstneriske udviklingsforløb skal rumme både en scenekunstnerisk faglighed og en kunstnerisk faglighed, der er funderet i teknologien. Du kan ansøge som gruppe, der besidder begge kunstneriske fagligheder eller som enkeltstående scenekunstner/teknologisk funderet kunstner. Scenekunstnere eller teknologisk funderede kunstnere, der søger alene, skal i ansøgningen tilkendegive, hvilke kunstneriske egenskaber de leder efter i en samarbejdspartner for at kunne realisere det kunstneriske projekt. I kurateringen vil de matches med en passende samarbejdspartner.


VI TILBYDER 
•    Rammerne for kunstnerisk udvikling, nye interdisciplinære samarbejder og netværk.  
•    Sparring på: det kunstneriske projekt, teknologiske/sceniske problematikker, produktion, økonomi samt festivaldeltagelse. 
•    Showcase visning af udviklingsprojekt på CLICK Festival 2020.  
•    Honorar til medvirkende kunstnere 30.000 DKK (max. 60.000 DKK pr. udviklingsprojekt).
•    Dækning af produktionsomkostninger på 40.000 DKK.
•    Administration og økonomistyring af udviklingsprojekt i samarbejde med kunstnerne.
•    Sparring i forhold til videreudvikling af udviklingsprojektet efter CLICK Festival 2020.


PRAKTISK
Projektperioden strækker sig fra januar til maj 2020 og kulminerer med showcase-visning på CLICK-festival i Helsingør d.  23. – 24. maj 2020.  
I løbet af efteråret 2019 vil der ligge indledende møder:
•    Mandag d. 21. oktober 2019. Opstartsmøde på Kulturværftet i Helsingør.
•    Onsdag d. 13. november 2019. Første administrative møde på HAUT i København.
•    Onsdag d. 20. november 2019. Første kunstneriske møde på HAUT i København
•    Fredag d. 6. december 2019. Intro møde til CLICK festival på Kulturværftet i Helsingør.
•    Lørdag d. 14. marts 2020. Midtvejsvisning på Catch i Helsingør.

Udvalgte kunstnere skal være til rådighed på ovenstående datoer. 

I projektperioden vil den kunstneriske udvikling foregå hos Catch på Kulturværftet i Helsingør. Adgang til arbejdsrum aftales på opstartsmødet. Resultatet af udviklingsforløbet forventes at være en showcase, der vises på CLICK Festival. Udviklingsprojektet skal kunne realiseres i en festivalkontekst, og derfor besidde en vis mobilitet og fleksibilitet. 

 

 

SÅDAN SØGER DU:

Send os  

1. En motiveret ansøgning med 
        En idé til et kunstnerisk udviklingsprojekt med fokus på AI
        Beskrivelse af de sceniske og de teknologiske elementer i udviklingsprojektet  
        Beskrivelse af din egen faglighed og praksis 
        Beskrivelse af din samarbejdspartners profil, hvis du er enkeltstående kunstner
        Din vision og fremtidsdrømme for projektet

2. CV på involverede (max. 1 side)
3. Evt. dokumentations- og inspirationsmateriale

Send din ansøgning i én samlet pdf til opencall@hautscene.dk med "STF vol. 2" i emnefeltet senest d. 20. September 2019.

I tilfælde af spørgsmål, send en e-mail til naja@hautscene.dk

 

 

KURATERING:


I kurateringen lægger vi vægt på en velfunderet faglighed og en professionel kunstnerisk praksis. Derudover vægter vi kunstneriske ideer og visioner, der peger i retning af at udvikle nye sceniske sprog og formater gennem sceniske og teknologiske virkemidler. 

 

 

OM HAUT, Catch og CLICK 
HAUT er et teater med fokus på scenekunstnerisk udvikling og eksperimenter, der skaber nye kunstneriske udtryk, sætter samtiden i perspektiv og peger ind i fremtiden. Gennem Open Calls giver HAUT residens-ophold til scenekunstneriske projekter under formatet Eksil. Målet er at sætte den kunstneriske proces i fokus. Eksilet afsluttes med at publikum inviteres ind i det kunstneriske arbejdsrum. Se mere på www.hautscene.dk

Catch udforsker og udvikler nye idéer i krydsfeltet mellem kunst, design og teknologi. Vi har både et fælles arbejdsrum, værksted og undervisningsfaciliteter med henblik på at give kunstnere og kreative mulighed for at bygge prototyper og udvikle bæredygtige initiativer. Se mere på www.catch.dk 

CLICK Festival er en international samtids- og kunstfestival, der finder sted hvert år i maj på Kulturværftet i Helsingør. Gennem installation, performance, talk, koncert, workshop, og seminarer udforsker festivalen grænseflader og oplevelses- og udviklingspotentialer i krydsfeltet mellem kunst, videnskab og teknologi. Festivalen finder inspiration i og arbejder med årlige temaer. Se mere på clickfestival.dk 

 

 

SFT vol. 2 er støttet af Bikuben Fonden