EKSIL_opencall01122017_web6NYt frist. jpegEKSIL_opencall01122017_web6NYt frist. jpeg


VERDEN ER VORES . Eksil på HAUT i oktober 2018.


For English version click HERE.


UDVIDET ANSØGNINGSFRIST - SØG HELT INDTIL 23. JULI!

HAUT inviterer den nye generation af uafhængige kunstnere til at ansøge med et scenekunstnerisk eksperiment til Eksil-programmet "Verden er vores".

"Verden er vores" giver rum til scenekunstneriske eksperimenter, der udforsker den antropocæne tidsalders kriser og nye muligheder. "Verden er vores", fordi det er os mennesker, der er blevet den største påvirkningskraft på kloden. Med et belastet klima er vi nødt til at udvikle nye energikilder og produktionsmåder: på tilsvarende vis er vi i et stadig mere økonomisk trængt kunstmiljø nødt til at undersøge, hvordan vi kan udvikle kunsten i nye retninger og sammenhænge, bl.a. med nye teknologier.

HAUT inviterer derfor scenekunstnere til at udvikle værker, hvor mennesker IKKE er hovedpersoner eller i hvert fald spiller en anden rolle, end vi er vant til. Dette dogme, håber vi, kan være afsæt for at skabe værker med en anderledes tilgang til verden og til scenisk liv.

Spørgsmål til inspiration:
Next generation: Hvem er scenekunstneren, hvis ikke et menneske?
Hive mind: Hvordan laver man scenekunst uden egoer?
Economy mode: Hvilken scenekunst maksimerer oplevelsen og minimerer omkostningen?
Low carbon emission: Hvordan skabes en scenekunst, der kun findes i hovedet på et publikum?

Vi giver Eksil-plads til scenekunstnere med en stærk kunstnerisk idé eller koncept, der kan udvikles på HAUT, og som er afgrænset i et konkret projekt, der kan realiseres i 1-2 ugers Eksil-forløb. Vi søger ikke færdige forestillinger. Vi er interesseret i alle former for performative genrer.

Det får I med et Eksil:
- Jeres eget scenerum i 1-2 uger.
- Teknisk hjælp efter aftale.
- Mindre økonomisk støtte efter aftale.

Det beder vi jer om:
- At åbne jeres arbejdsrum op for publikum ved mindst én visning.
- At deltage i en samtale med publikum efter visningen.
- At efterfølgende dokumentere jeres undersøgelse og refleksion.
- At samarbejde med HAUT om PR og formidling af jeres projekt

Praktisk:
Eksil-perioden løber fra torsdag d. 4. oktober til torsdag d. 18. oktober. I kan søge 1-2 ugers forløb i perioden.

Sådan søger I:
Send os

1. En motiveret ansøgning, der indeholder en beskrivelse af det konkrete projekt og svar på følgende spørgsmål: Hvad vil I gerne undersøge, hvorfor og hvordan? Hvad er jeres vision og fremtidsdrømme med projektet?
2. CV med navn, adresse, alder, kontaktoplysninger, uddannelse og erfaring listet efter årstal på alle medvirkende.
3. Evt. dokumentationsmateriale eller link til hjemmeside.


Send ansøgningen i en samlet PDF til: info@hautscene.dk inden den 25-06-2018. Du får svar senest d. 15-08-2018. 


Kuratering


Alle ansøgninger vil blive læst af HAUTs kunstneriske ledelse. Vi kuraterer ud fra temaet for dette Open Call samt vores kunstneriske værdier:


Spørgsmål frem for svar
Vi kuraterer kunst, der er undersøgende og eksperimenterende, kunst der stiller spørgsmål – både i form og indhold. Det er et grundvilkår hos HAUT, at kunstnere og publikum skal stille spørgsmål. Vi mener, at de bedste eksperimenter starter med undren og nysgerrighed, og vi ønsker at arbejde med kunstnere, der tror på det samme.

Open source
Vi kuraterer fortrinsvis scenekunstneriske work in progress, hvor kunstnerne er villige til at dele deres idéer åbent og åbne arbejdsrummet op ved arbejdsvisninger. Vi arbejder med kunstnere, der stiller deres processer og problemer såvel som resultater til skue.

Risikovillig udvikling
Udvikling er vigtig for HAUT, og vi skaber udvikling ved at tage chancer. HAUT mener, at scenekunsten skal turde satse tidligt i sine processer, begå fejl, og lære af disse fejl. Dette udgør kernen i eksperimentet. Vi udvælger kunstnere, der har en klart defineret vision samt et velafgrænset eksperiment.

Æstetik og rum

HAUT kuraterer kunstnere med et klart æstetisk formgreb. Vores base er en black box, men vi ønsker at se kunstnere udfordre og udvide scenekunstens traditionelle former og genrer og relatere stærkere til verden uden for scenen.