HAUT forlag

HAUT
– Kunstnerisk udviklingsarbejde

En samtalestarter. 

Det er første gang HAUT udgiver en publikation, og som med alt andet vi gør, er det et langsigtet eksperiment, der gerne skal føre os ind i en fremtid, hvor den selvproducerende scenekunst og dens scenekunstnere har fået bæredygtige arbejdsvilkår. Fordi scenekunsten er en tidskrævende kunstart vil vi med "HAUT - kunstnerisk udviklingsarbejde" skabe et refleksivt fællesskab baseret på en fysisk publikation som et supplement til det flygtige arbejde vi, vore kollegaer og kunstnerne bruger det meste af vores tid på. God læselyst.

Publikationen er støttet af Bikubenfonden.

 

HAUT
– Artistic development

A conversation starter. 

Writing this publication is a first for HAUT and as with everything else we do, this is a long term experiment that hopefully will take us into a future where the self-producing performing arts and its artists have gotten sustainable working conditions. Since the performing arts is a time-consuming art form, our aim with "HAUT - Artistic development" is to create a reflective community based on a physical publication as a supplement to the ephemeral work that we, our colleagues, and the artists spend most of their time doing. Happy reading.

The publication is supported by The Bikuben Foundation.